• Partners
 • Programma
 • Steun bieden aan vluchtelingenkinderen

  • Gegeven door Andrea Smits (Augeo)
  • Do. 7 juli 2016
  • 16:00 - 17:00
  • 30 deelnemers
  • Jeugdbescherming Regio Amsterdam
  • Overschiestraat 57, Amsterdam
  • Ruimte 2.20

  Vluchtelingenkinderen maken vaak een opeenstapeling van stressvolle gebeurtenissen mee en kunnen chronische stress ervaren. De meeste vluchtelingenkinderen zullen zonder professionele hulp hiervan herstellen. Leerkrachten en docenten kunnen daar een belangrijke rol bij spelen en de natuurlijke veerkracht van kinderen versterken.

  De cursussen zijn een gift van Augeo aan alle leerkrachten en docenten in Nederland en kan via de Augeo Academy voor Sociale Veiligheid worden gevolgd. Kijk voor meer informatie op augeo.nl/vluchtelingenkinderen.

  In deze workshop presenteert Andrea Smits van Augeo de e-learning cursussen ‘Steun bieden aan vluchtelingenkinderen’ voor po en ‘Steun bieden aan vluchtelingenjongeren’ voor VO. Thema’s in de cursus worden nader belicht, maar ook hoe je de cursus kunt inzetten en gebruiken op jouw school.

  Gratis e-learning VO: "Steun bieden aan vluchtelingenjongeren"

  Vanaf vandaag is de gratis online cursus ‘Steun bieden aan vluchtelingenjongeren’ voor het Voortgezet Onderwijs beschikbaar. Nu kunnen ook docenten van vluchtelingenjongeren in schakelklassen en mentoren en zorgfunctionarissen op VO-scholen worden geschoold. Juist nu er meer mensen op de vlucht zijn dan ooit wil Augeo professionals die met vluchtelingen werken, hierbij ondersteunen.

  De cursus is ontwikkeld in samenwerking met experts van Pharos, Stichting Centrum’45 en klinisch psycholoog Leony Coppens. Ook LOWAN-VO en ervaren docenten van schakelklassen hebben bijgedragen met hun expertise. En oud-leerlingen, die als kind of jongere naar Nederland vluchtten, vertellen in de cursus hun verhaal. De cursus wordt ondersteund door het ministerie van OCW, LOWAN en de VO-raad om onderwijzend Nederland te helpen bij de opvang van vluchtelingen-jongeren. Augeo lanceerde al eerder de cursus 'Steun bieden aan vluchtelingenkinderen' voor leerkrachten in het Primair Onderwijs.

  Inhoud

  In de online cursus voor VO leert de docent over stress bij vluchtelingenjongeren en hoe de natuurlijke veerkracht van jongeren kan worden bevorderd. Zodat jongeren zich weer veilig voelen en weer kunnen leren. De cursus bestaat uit verschillende onderdelen die flexibel en separaat van elkaar kunnen worden gevolgd. Thema’s zijn: veiligheid in de klas, in relatie met docent en klasgenoten, emoties, gedrag en grenzen bewaken.

  De e-learning wordt verspreid via de Augeo academy voor Sociale Veiligheid. Via onderstaande button kunt u - na het invoeren van uw naam en e-mailadres - de cursus direct bekijken.